CÁC HÌNH PHẠT CHO DADDY'S LITTLE GIRL

CÁC HÌNH PHẠT CHO DADDY'S LITTLE GIRL

CÁC HÌNH PHẠT CHO DADDY'S LITTLE GIRL

1.Phạt quỳ khỏa thân

Ảnh có chứa người, người phụ nữ, trong nhà, tạo dáng

Mô tả được tạo tự động

 

2.Xích cổ dắt đi dạo quanh nhà

Ảnh có chứa sàn, trong nhà, cửa sổ

Mô tả được tạo tự động

 

3.Bò bằng 4 chi, miệng ngậm chính dây xích cổ (leash)

Ảnh có chứa người, người phụ nữ

Mô tả được tạo tự động

 

4.Phạt uống “sữa” từ bát

 

5.Trói 4 góc giường và bôi gel kích thích vùng kín intense

 

6.Doggy khi đang đeo buttplug đuôi cáo